Kezdõlap Farkaslaka Képgaléria Rólunk Kapcsolat
Farkaslaka
Gordon Kisvendéglõ
Szálláshelyek
Farkaslaka
Információk
Névnap
Linkek

www.karpateuropa.hu

Valuta info

Versek

Tamási Áron:

„…jól ismerem ezt a patakfolyót,…
Farkaslakát sohasem felejti el,
még a tengerben sem,
öreg csepp korában…

…a falu havasi birtokán
kibuggyan a földbõl, és az illatos,
ünnepélyes csendben
meglátja a rengeteget!”

„… odateszem a virágokat
az apám sírjára…
mozdulatlanul nézem a földet, és
az jut eszembe, hogy valamikor
én is itt fogok feküdni.”
Kányádi Sándor: Tamási Áron sírjára

„Négy szép holló talpig gyászba
rászállt a két cserefára.
Tövig égtek a villámok,
ragyog újra a magasság,
leng a fény a lomb közt, mint a
kaszák, mikor fölakasztják.
Õsszel aztán a két vén fa
bronzba önti lenn a hantot;
jönnek majd és megcsodálják,
mint egy ledöndült harangot.
Farkas üvölt, öltözködnek
a hollók majd patyolatba;
csillagot tart ölelõleg
karjaiban a két nagy fa.
Kívánhat-é ember többet:
derékaljnak szülõföldet
s két cserefa tömött árnyát
szemfedõnek.”

 

Tordai Matyó

Jertek haza

 

Szerteszórt magyarok,

Boruljatok földre,

Összetett kezekkel

Nézzetek az égre,

Kössétek a múltat

E borongós mához,

Forduljatok bízva

Az egek Urához!

Kérjétek az Istent,

Tekintsen le rátok,

Óvjon áldott keze,

Bármerre is jártok.

Én is fohászkodom,

Hisz az ima fegyver,

Ne legyen a magyar

Egy bújdosó ember

Pillants rá a népre,

Részesüljön kegyben,

Tereld haza õket,

Éljen ismét egyben!

Ébredjünk fel holnap

Régi lángra gyúlva,

Jertek haza, legyünk,

Legyünk együtt újra!

Az élet vihara

Bármily zászlót lenget,

Szülõföldet s hazát

Nem találsz, csak egyet.

Gondolatok hangja

Repül ki a számon,

Halljátok meg ott is,

Túl az Óceánon!

Hív a Kárpátoknak

Fenyvese és tölgye,

Hív az Olt, a Maros,

S az Aranyos völgye.

Olyan közel vagytok,

S olyan távol mégis.

Hív a többi magyar,

S közöttük én is.

Akármilyen nyelvet

Beszél ma a szátok,

Hol õseink éltek,

Ott van a hazátok.

Egy darab kenyérbõl

Ketten fogunk falni,

S elõdeink földjén

Nyugodtan meghalni.

 


Pósa Lajos

MAGYAR VAGYOK


Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,
Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörû szép hazám!


Lerajzolta képed szívem közepébe;
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!


Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábít innen idegen országba.
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!


Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell meg is halok!
Ringó bölcsõm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!

 

"József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,  Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!  Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!  Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!  Ha eljõ az idõ - a sírok nyílnak fel,  Ha eljõ az idõ - a magyar talpra kel,  Ha eljõ az idõ - erõs lesz a karunk,  Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!  Majd nemes haraggal rohanunk elõre,  Vérkeresztet festünk majd a határkõre  És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -  Szembeszállunk mi a poklok kapuival!  Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,  Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ  Teljes egészében, mint nem is oly régen  És csillagunk ismét tündöklik az égen.  A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,  Fut a gaz elõlünk - hisz magyarok vagyunk!  Felhatol az égig haragos szózatunk:  Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.  Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,  Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!  Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:  Nem engedjük soha! soha Árpád honát! 


Az én népem, a székely nép,
Tagbaszakadt, eleven, ép.
Arca derûs, szeme ragyog,
Még akkor is, ha benn sajog.
Õs hagyomány rég azt tartja,
Hogy a hunok büszke sarja,
Õ volt mindig szent hazája
Határvédõ katonája.
Szíve tiszta, lelke nemes,
Bárki elõtt nyílt, egyenes.
Jusson akármilyen térre,
Sohse hajlik meg a térde.
De ha munka várja, hívja,
Neki görbül, ahogy bírja.
És ha sokszor sziklán szánt is
Megél még a jéghátán is.
Nemcsak kezeli az ekét,
Csinál szõttest, cifra zekét,
Megépíti csinos házát,
Galamb búgós szép portáját.
Élõsködtek sokan rajta
S bizalmát könnyen nem adja,
De, ha szívéhez juthattál,
Beteggé tesz, úgy megtraktál.
Vallásos és becsületes,
Szóban, tettben épületes.
Ok nélkül nem jár a szája.
Kontraktus a parolája.
Tépázza a sors haragja,
Segít azon a furfangja:
Mit nem bír meg a kezével,
Megcsinálja «két eszével.'
Hogyha örvend, vagy szíve fáj,
Dala, nyelve csupa bûbáj,
öltözete, õs szokása
A dicsõ múlt ragyogása.
Ilyen derék nép a székely .

Fülei-Szántó Lajos


Havas hegyek őrködnek felettünk.

Havas hegyek őrködnek felettünk, mért menjünk innen, hisz itt születtünk, vigyáznak ránk a csillagok, s az ezer éves fenyvesek. Léptünket óvja minden gondolat, vigyázz miránk ó Szűzanyánk! Ne menj el innen, ne hagyd a Székelyföldet el! Fölvirrad még miránk Csaba királyfi csillaga! A nagyvilágban mindig csak hontalan leszel! Erdély népe marad, hisz megsegít az Isten! Árva székelyek! Térdenállva kérünk! Könyörülj rajtunk, Segits meg Istenünk! Ne menj el innen, ne hagyd a Székelyföldet el! Fölvirrad még miránk Csaba királyfi csillaga! Ne menj el innen, ne hagyd a Székelyföldet el! Fölvirrad még miránk Csaba királyfi csillaga!

Szerző: Ismeretlen
                   

Programajánló
Szolgáltatások
Látnivalók
Képek
2011 © www.farkaslaka.eu programed by Lokopi Web